SLOW COOKER LASAGNA ER EN RASK OG ENKEL BRUK AV EN GAMMEL FAVORITT - MAT - 2022