40 BORDERLINE GENIUS LIM GUN GUN-PROSJEKTER SOM VIL FORTROLLE LIVET DITT - DEKORERE - 2021